Category: Microsoft

0

Sử dụng SkyDrive trong Word 2013

SkyDrive (Windows Live SkyDrive) là dịch vụ lưu trữ trực tuyến được cung cấp bởi hãng Microsoft. Về cơ bản, SkyDrive hoạt động tương tự như Dropbox, Google Drive và các dịch vụ lưu...

0

NÂNG CẤP Domain Controller TỰ ĐỘNG

Để cài đặt Active Directory có 4 cách: -Sử dụng Active Directory Installation Wizard (thường được sử dụng) -Sử dụng answer file để cài đặt tự động -Sử dụng file backup hay backup media...