150 câu nói Tiếng anh thông dụng (4)

Tiếc quá! —-> What a pity!

Quá tệ —> Too bad!

Nhiều rủi ro quá! —-> It’s risky!

Cố gắng đi! —-> Go for it!

Vui lên đi! —->  Cheer up!

Bình tĩnh nào! —->  Calm down!

Tuyệt quá —-> Awesome

Kỳ quái —-> Weird

Đừng hiểu sai ý tôi —->  Don’t get me wrong

Chuyện đã qua rồi —->  It’s over

Sounds fun! Let’s give it a try!  —-> Nghe có vẻ hay đấy, ta thử nó (vật)

xem sao

Nothing’s happened yet  —-> Chả thấy gì xảy ra cả

That’s strange!  —-> Lạ thật

I’m in nomood for … —-> Tôi không còn tâm trạng nào để mà … đâu

Here comes everybody else —> Mọi người đã tới nơi rồi kìa

What nonsense! —-> Thật là ngớ ngẩn!

Suit yourself —-> Tuỳ bạn thôi

What a thrill! —-> Thật là li kì

As long as you’re here, could you … —-> Chừng nào bạn còn ở đây,

phiền bạn …

I’m on my way home —-> Tội đang trên đường về nhà

About a (third) as strong as usual —-> Chỉ khoảng (1/3) so với mọi khi

(nói về chất lượng)

What on earth is this? —-> Cái quái gì thế này?

What a dope! —-> Thật là nực cười!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.