19 Câu cảm than thường dùng

1. Tiếc quá! • What a pity!

2. Quá tệ • Too bad!

3. Nhiều rủi ro quá! • It’s risky!

4. Cố gắng đi! • Go for it!

5. Vui lên đi! • Cheer up!

6. Bình tĩnh nào! • Calm down!

7. Tuyệt quá • Awesome

8. Kỳ quái • Weird

9. Đừng hiểu sai ý tôi • Don’t get me wrong

10. Chuyện đã qua rồi • It’s over

11. Sounds fun! Let’s give it a try! • Nghe có vẻ hay đấy, ta thử nó (vật) xem sao

12. Nothing’s happened yet • Chả thấy gì xảy ra cả

13. That’s strange! • Lạ thật

14. I’m in nomood for… • Tôi không còn tâm trạng nào để mà… đâu

15. Here comes everybody else • Mọi người đã tới nơi rồi kìa

16. What nonsense! • Thật là ngớ ngẩn!

17. Suit yourself • Tuỳ bạn thôi

18. What a thrill! • Thật là li kì

19. As long as you’re here, could you… • Chừng nào bạn còn ở đây, phiền bạn…

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.