Kinh Luan's Family Blog

0

10 tính năng mới trong Windows Server 2012

Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi...

0

Cài đặt máy chủ Linux trên mạng Windows

Hiện có rất nhiều bản phân phối Linux khác nhau dành cho người dùng với một vài hỗ trợ được tích hợp. Các tổ chức thường không lựa chọn sử dụng những bản phân...

0

Cài đặt máy chủ SSH trong Windows Server 2008

Giới thiệu Có nhiều tùy chọn dòng lệnh có thể giúp bạn cấu hình Windows Server 2008 trên mạng như Windows Powershell, ServerManager.exe, hoặc telnet server. Tuy nhiên một phương pháp đã được thử cho...