Kinh Luan's Family

WindowsSRV2k3 0

NÂNG CẤP Domain Controller TỰ ĐỘNG

Để cài đặt Active Directory có 4 cách: -Sử dụng Active Directory Installation Wizard (thường được sử dụng) -Sử dụng answer file để cài đặt tự động -Sử dụng file backup hay backup media...