Kinh Luan's Family Blog

0

25 Câu hỏi thăm khi gặp nhau

1. Any news? Có tin gì mới không? 2. What’s news? Có gì mới không? 3. What’s the news? Có tin gì mới không? 4. What’s the latest? Có tin gì mới nhất không?...

0

Phân biệt “DO” & “MAKE”

DO: Diễn tả hành động, tuân thủ, và những nhiệm vụ được lặp đi lặp lại ◕Do the housework: Làm việc nhà ◕Do the laundry: Giặt giũ ◕Do the dishes: Rửa chén ◕Do a...

0

105 Thành ngữ thông dụng

1. Break the news: Thông báo 2. Cost an arm and a leg: Rất đắt 3. Give someone the ax: Đuổi việc ai đó 4. Real flop: Thất bại 5. When pigs fly: Chỉ...

0

19 Cụm từ với “OUT of”

1. Out of date • Lạc hậu, lỗi thời 2. Out of doors • Ngoài trời 3. Out of order • Bị hỏng (máy móc) 4. Out of reach • Ngoài tầm với 5....

0

21 Câu ngắn mà “chất”

1. Take it easy ➡ Cứ từ từ. 2. Let me be ➡ Kệ tôi. 3. What for? ➡ Để làm gì? 4. Dead meat ➡ Chắc chết. 5. What’s up? ➡ Có chuyện...