Category: LEARNING ENGLISH

0

Cách dung “THE” không nhầm lẫn

Go to hospital và Go to the hospital • Go to hospital: đến bệnh viện (để được chữa trị) • Go to the hospital: đến bệnh viện (để làm việc, thăm viếng…) E. g....

0

25 Câu hỏi thăm khi gặp nhau

1. Any news? Có tin gì mới không? 2. What’s news? Có gì mới không? 3. What’s the news? Có tin gì mới không? 4. What’s the latest? Có tin gì mới nhất không?...

0

Phân biệt “DO” & “MAKE”

DO: Diễn tả hành động, tuân thủ, và những nhiệm vụ được lặp đi lặp lại ◕Do the housework: Làm việc nhà ◕Do the laundry: Giặt giũ ◕Do the dishes: Rửa chén ◕Do a...

0

105 Thành ngữ thông dụng

1. Break the news: Thông báo 2. Cost an arm and a leg: Rất đắt 3. Give someone the ax: Đuổi việc ai đó 4. Real flop: Thất bại 5. When pigs fly: Chỉ...

0

19 Cụm từ với “OUT of”

1. Out of date • Lạc hậu, lỗi thời 2. Out of doors • Ngoài trời 3. Out of order • Bị hỏng (máy móc) 4. Out of reach • Ngoài tầm với 5....