Category: MS Office

0

Sử dụng SkyDrive trong Word 2013

SkyDrive (Windows Live SkyDrive) là dịch vụ lưu trữ trực tuyến được cung cấp bởi hãng Microsoft. Về cơ bản, SkyDrive hoạt động tương tự như Dropbox, Google Drive và các dịch vụ lưu...