77 Cụm từ thường gặp

✔️ No problem: Dễ thôi

✔️ No offense: Không phản đối

✔️ Not long ago: cách đây không lâu

✔️ Out of order: Hư, hỏng

✔️ Out of luck: Không may

✔️ Out of question: Không thể được

✔️ Out of the blue: Bất ngờ, bất thình lình

✔️ Out of touch: Không còn liên lạc

✔️ One way or another: Không bằng cách này thì bằng cách khác

✔️ One thing lead to another: Hết chuyện này đến chuyện khác

✔️ Piece of cake: Dễ thôi mà, dễ ợt

✔️ Poor thing: Thật tội nghiệp

✔️ Last but not least: Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng

✔️ Little by little: Từng li, từng tý

✔️ Let me go: Để tôi đi

✔️ Let me be: Kệ tôi

✔️ Long time no see: Lâu quá không gặp

✔️ Make yourself at home: Cứ tự nhiên

✔️ Make yourself comfortable: Cứ tự nhiên

✔️ My pleasure: Hân hạnh

✔️ More recently…: gần đây hơn…

✔️ Make best use of: tận dụng tối đa

✔️ Nothing: Không có gì

✔️ Nothing at all: Không có gì cả

✔️ No choice: Không có sự lựa chọn

✔️ No hard feeling: Không giận chứ

✔️ Not a chance: Chẳng bao giờ

✔️ Now or never: Bây giờ hoặc không bao giờ

✔️ No way out/dead end: không lối thoát, cùng đường

✔️ No more: Không hơn

✔️ No more, no less: Không hơn, không kém

✔️ No kidding?: Không đùa đấy chứ?

✔️ Never say never: Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ

✔️ None of your business: Không phải chuyện của bạn

✔️ No way: Còn lâu

✔️ So?: Vậy thì sao?

✔️ So so: Thường thôi

✔️ So what?: Vậy thì sao?

✔️ Stay in touch: Giữ liên lạc

✔️ Step by step: Từng bước một

✔️ See?: Thấy chưa?

✔️ Sooner or later: Sớm hay muộn

✔️ Shut up!: Im Ngay

✔️ That’s all: Có thế thôi, chỉ vậy thôi

✔️ Too good to be true: Thiệt khó tin

✔️ Too bad: Ráng chiụ

✔️ The sooner the better: Càng sớm càng tốt

✔️ Take it or leave it: Chịu hay không

✔️ There is no denial that…: không thể chối cãi là…

✔️ Viewed from different angles…: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau

✔️ What is mentioning is that…: điều đáng nói là…

✔️ What is more dangerous…: nguy hiểm hơn là

✔️ Well?: Sao hả?

✔️ Well then: Vậy thì

✔️ Who knows: Ai biết

✔️ Way to go: Khá lắm, được lắm

✔️ Why not?: Sao lại không?

✔️ You see: Anh thấy đó

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.