21 Câu ngắn mà “chất”

1. Take it easy ➡ Cứ từ từ.

2. Let me be ➡ Kệ tôi.

3. What for? ➡ Để làm gì?

4. Dead meat ➡ Chắc chết.

5. What’s up? ➡ Có chuyện gì vậy?

6. Nothing much ➡ Không có gì mới cả.

7. I guess so ➡ Tôi đoán vậy.

8. Don’t bother ➡ Đừng bận tâm!

9. No hard feeling ➡ Không giận chứ!

10. This is the limit ➡ Đủ rồi đó!

11. Don’t be nosy ➡ Đừng nhiều chuyện!

12. Piece of cake ➡ Dễ thôi mà, dễ ợt!

13. Poor thing ➡ Thật tội nghiệp!

14. So what? ➡ Vậy thì sao?

15. So so ➡ Thường thôi!

16. What a relief ➡ Thật nhẹ nhõm!

17. That’s a lie! ➡ Xạo quá!

18. Down and out! ➡ Thất bại hoàn toàn!

19. Just for fun! ➡ Giỡn chơi thôi!

20. For better or for worst! ➡ Chẳng biết là tốt hay là xấu.

21. One way or another ➡ Không bằng cách này thì bằng cách khác

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.