25 Câu hỏi thăm khi gặp nhau

1. Any news? Có tin gì mới không?

2. What’s news? Có gì mới không?

3. What’s the news? Có tin gì mới không?

4. What’s the latest? Có tin gì mới nhất không?

5. Still alive? Vẫn sống bình thường chứ?

6. Still alive and kicking? Vẫn sống yên ổn chứ?

7. Are you well? Anh/chị vẫn khỏe chứ?

8. In good shape, are you? Khỏe mạnh chứ?

9. Are you feeling all right today? Hôm nay anh/chị khỏe chứ?

10. Are you better now? Bây giờ khá hơn rồi chứ?

11. How are you? Anh/chị sức khỏe thế nào?

12. How have you been lately? Dạo này sức khỏe thế nào?

13. How are you feeling? Anh/ chị sức khỏe thế nào?

14. How are you going? Anh/chị vẫn bình an chứ?

15. How are you keeping? Vẫn bình an vô sự chứ?

16. How are you getting on? Vẫn đâu vào đấy chứ?

17. How are you getting along? Vẫn đâu vào đấy chứ?

18. How’s life? Cuộc sống thế nào?

19. How’s life treating you? Cuộc sống vẫn bình thường chứ?

20. How are things? Mọi việc thế nào?

21. How are things with you? Công việc của bạn thế nào?

22. How are things going with you? Công việc của bạn vẫn tiến hành -đều đều chứ?

23. How goes it? Làm ăn thế nào?

24. How goes it with you? Dạo này làm ăn thế nào?

25. What are you up to nowadays? Dạo này có dự định gì không

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.